กิจกรรมเดือน : พฤษภาคม
18 พฤษภาคม 2561
JSPS seminar มหาวิทยาลัยเชียงใ
...

1.ภาษาที่ตีพิมพ์
หนังสือภาษาไทย
หนังสือภาษาอังกฤษ

2.สาขาวิชาหนังสือ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

3.คำอธิบายลักษณะ
หนังสือใหม่
หนังสือขายดี
หนังสือแนะนำ
มีหนังสือแบบ EBook
หนังสือได้รับรางวัล
หนังสือหมด