สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Chiang Mai University Press

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Chiang Mai University Press

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Chiang Mai University Press

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Chiang Mai University Press

ขั้นตอนการส่งหนังสือตีพิมพ์

อ่านต่อ

รายการหนังสือใหม่

หนังสือล่าสุดของสำนักพิมพ์ฯ

รายการหนังสือแนะนำ

หนังสือที่ทางสำนักพิมพ์ฯ แนะนำ

ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์และข่าวสารเกี่ยวกับสำนักพิมพ์ฯ

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สัญจร ณ คณะเกษตรศาสตร์

เมื่อวันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นำโดย รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ บรรณาธิการบริหาร จัดโครงการ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สัญจร ณ คณะเกษตรศาสตร์ โดยเป็นวิทยากรบรรยายการเขียนหนังสือเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ

(อ่านต่อ...)

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สัญจร ณ คณะนิติศาสตร์

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดโครงการ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สัญจร ณ คณะนิติศาสตร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 โดยมี รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ บรรณาธิการบริหาร เป็นวิทยากร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ให้การต้อนรับ

(อ่านต่อ...)

 ศูนย์จำหน่าย

 • Booksmith สาขานิมมาน

 • บริษัทเอเชียบุ๊คส์ จำกัด (สุริวงศ์บุ๊คเซ็นเตอร์)

 • ร้านหนังสือริมขอบฟ้า

 • ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • CMU-Bookcaze

 • ChulaBook

 • Bookcaze

 • SE-ED

 • DDeBook

 • Bookdose

 • Hibrary

 • ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

 CMUPress Fanpage