ขั้นตอนการส่งหนังสือตีพิมพ์

อ่านต่อ

รายการหนังสือใหม่

หนังสือล่าสุดของสำนักพิมพ์ฯ

รายการหนังสือแนะนำ

หนังสือที่ทางสำนักพิมพ์ฯ แนะนำ

ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์และข่าวสารเกี่ยวกับสำนักพิมพ์ฯ

การอบรม การเขียนเพื่อจัดทำบทความวิชาการภาษาอังกฤษสำหรับสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

⚪️ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงานบริหารงานวิจัย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการการอบรม “การเขียนเพื่อจัดทำบทความวิชาการภาษาอังกฤษ สำหรับสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” ???? วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรม ณ นิรันดร์ จังหวัดเชียงใหม่ ????ลงทะเบียนได้ที่ https://cmu.to/HtWSH2022 ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท ????พิเศษ ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 31 มกราคม 2565 เพียง 1,200 บาท

(อ่านต่อ...)

การเขียนบทความวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงานบริหารงานวิจัย จัดการอบรมแบบออนไลน์ผ่าน ZOOM ในหัวข้อ "การเขียนบทความวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อัมพร จิรัฐติกร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พศุตม์ ลาศุขะ ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานวิจัยและรองผู้อำนวยการบริหารงานวิจัย ได้ให้เกียรติร่วมเปิดงาน สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมได้ที่ https://cmu.to/doc02092021

(อ่านต่อ...)

 ศูนย์จำหน่าย

 • Booksmith สาขานิมมาน

 • บริษัทเอเชียบุ๊คส์ จำกัด (สุริวงศ์บุ๊คเซ็นเตอร์)

 • ร้านหนังสือริมขอบฟ้า

 • ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • CMU-Bookcaze

 • ChulaBook

 • Bookcaze

 • SE-ED

 • DDeBook

 • Bookdose

 • Hibrary

 • ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

 CMUPress Fanpage