หนังสือ

การผลิตสุกร

การผลิตสุกร


ISBN 9786163983633
ผู้แต่ง ผศ.ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก
จำนวนหน้า 404
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่พิมพ์ ตุลาคม 2561
ประเภท หนังสือ
กลุ่มสาขา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เหมาะสำหรับ นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป
รายละเอียดปกหลัง การผลิตสุกร เป็นหนังสือที่ว่าด้วย วิวัฒนาการและสถานการณ์การผลิตสุกรพันธุ์ การคัดเลือกพันธุ์ และการปรับปรุงพันธุ์ กายวิภาคและสรีรวิทยาสุกรระบบสืบพันธุ์ของสุกร อาหารและการให้อาหารสุกร พฤติกรรมและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมของสุกร โรงเรีอน อุปกรณ์และการวางแผนฟาร์มสุกร การวางแผนการผลิตและการจัดการฟาร์มสุกร การบันทึกภายในฟาร์มสุกรของเสียและการจัดการของเสียในฟาร์มสุกร การฆ่าและผลิตภัณฑ์จากสุกรการตลาดสุกร และการปฎิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกร ทั้งนี้ เนื้อหาในส่วนต่างๆ โดยเฉพาะการจัดการฟาร์มสุกร ได้แทรกรูปภาพที่เกียวข้องซึ่งได้จากการปฎิบัติงานจริงในฟาร์มของมหาวิทยาลัยและของบริษัทเอกชน เพื่อช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาได้มากยิ่งขึ้น อีกทั้ง การแทรกรูปภาพในขั้นตอนการฆ่า การตัดแต่งซาก และลักษณะของเนื้อสุกร องค์ประกอบของเนื้อสัตว์ อันจะช่วยให้ผู้บริโภคใช้พิจารณาเลือกซื้อเนื้อสัตว์ที่ปลอดภัยได้
ตัวอย่างหนังสือ


ราคาปก

สามารถซื้อแบบ E-Book ได้ที่

หนังสือนี้มีจำหน่ายที่

หนังสือล่าสุด