หนังสือ

E-book-ลุ่มน้ำภาคเหนือตอนบนการกระจายตัวของสถานีอุทกวิทยาและสถานีอุตุนิยมวิทยา

E-book-ลุ่มน้ำภาคเหนือตอนบนการกระจายตัวของสถานีอุทกวิทยาและสถานีอุตุนิยมวิทยา


ISBN 9786163988373
ผู้แต่ง ผศ.ดร.ทวี ชัยพิมลผลิน
จำนวนหน้า 224
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่พิมพ์ 02/2566
ประเภท หนังสือ
กลุ่มสาขา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เหมาะสำหรับ นักศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไป
รายละเอียดปกหลัง พระราชกฤษฏีกากำหนดลุ่มน้ำ พ.ศ. 2564 มีการปรับเปลี่ยน พื้นที่ลุ่มน้ำหลักและลุ่มน้ำสาขาใหม่หมด ดังนั้นการรวบรวมข้อมูล สถานีอุทกวิทยาและสถานีอุตุนิยมวิทยาในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคเหนือและ นำเสนอในรูปแบบแผนที่ลุ่มน้ำสาขา จะช่วยให้เป็นข้อมูลพื้นฐาน สำหรับการวางแผนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ


ราคาปก

สามารถซื้อแบบ E-Book ได้ที่

หนังสือนี้มีจำหน่ายที่

หนังสือล่าสุด