หนังสือ

เภสัชกรรมปฎิบัติสู่ความเป็นเลิศด้านโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด

เภสัชกรรมปฎิบัติสู่ความเป็นเลิศด้านโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด


ISBN 9786163982032
ผู้แต่ง ผศ.ดร.ภญ.ภูขวัญ อรุณมานะกุล ,อ.ภญ.วรธิมา สีลวานิช
จำนวนหน้า 448
พิมพ์ครั้งที่ 2
วันที่พิมพ์ กรกฎาคม 2560
ประเภท หนังสือ
กลุ่มสาขา สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
เหมาะสำหรับ เภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์
รายละเอียดปกหลัง เป็นหนังสือเกี่ยวกับความรู้และทักษะในด้านการบริบาลเภสัชกรรม สำหรับผู้ป่วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับยาที่ใช้บ่อยในโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดการซักประวัติและการประเมินผู้ป่วย แนวทางในการป้องกัน การเกิดโรคความดันโลหิตสูงและไขมันในเลือดผิดปกติ ภาวะความดันในปอดสูง ความผิดปกติของหลอดเลือดหัวใจและยาที่ใช้ในการรักษา ยาต้านการแข็งตัวของเลือดกลุ่มใหม่ ยาที่ใช้ในภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ ภาวะเยื่อบุหัวใจอักเสบจากการติดเชื้อ ภาวะหัวใจล้มเหลว ภาวะลิ้นหัวใจผิดปกติและอาการไม่พึงประสงค์ของยาที่ใช้รักษาโรคจิตเวชและโรคมะเร็งต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด


ราคาปก
385.00 บาท

สามารถซื้อแบบ E-Book ได้ที่

หนังสือนี้มีจำหน่ายที่

  • ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • CMU-Bookcaze

  • ChulaBook

  • Bookcaze

  • SE-ED

  • DDeBook

  • Bookdose

  • Hibrary

  • ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หนังสือล่าสุด