หนังสือ

การออกแบบการทดลอง

การออกแบบการทดลอง


ISBN 9786163980000
ผู้แต่ง ศ.ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี
จำนวนหน้า 464
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่พิมพ์ ธันวาคม 2565
ประเภท หนังสือ
กลุ่มสาขา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เหมาะสำหรับ นักศึกษา นักวิจัย และผู้ที่สนใจทั่วไป
รายละเอียดปกหลัง หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยโครงสร้างของการออกแบบการทดลอง ส่วนประกอบที่จำเป็นที่ต้องทราบในการออกแบบการทดลอง และกระบวนการออกแบบการทดลองเชิงระบบ เพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบเทคนิคต่างๆ ในการออกแบบการทดลอง สามารถเลือกการออกแบบให้เหมาะสมกับงานที่ต้องการปฏิบัติ เพื่อเป้าหมายขององค์ความรู้ที่ต้องการ รูปแบบการออกแบบการทดลองเป็นสิ่งที่ผู้วิจัยต้องเรียนรู้ และนำไปประยุกต์ใช้กับงานวิจัย และการทดลองได้ ทำให้สามารถสรุปผลได้อย่างมีเหตุมีผลมากขึ้นและเป็นที่น่าเชื่อถือ


ราคาปก

หนังสือนี้มีจำหน่ายที่

หนังสือล่าสุด