ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์และข่าวสารเกี่ยวกับสำนักพิมพ์ฯ

คำสั่งมหาวิทยาลัยเชียใหม่ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและบรรณาธิการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Press)

คำสั่งมหาวิทยาลัยเชียใหม่ ที่ 386/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและบรรณาธิการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Press)

เอกสารแนบ : 20210415173136_c9c5381269e4961e725883ac8e6f8a90.pdf