ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์และข่าวสารเกี่ยวกับสำนักพิมพ์ฯ

เขียนอย่างไรให้ปัง สำหรับมือใหม่

อกาสดีเฉพาะชาวเชียงใหม่เท่านั้น เตรียมพบกับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "เขียนอย่างไรให้ปัง สำหรับมือใหม่" ครั้งที่ 1 วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ และรองศาสตราจารย์ ดร.วสุ ปฐมอารีย์ จัดโดย สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงานบริหารงานวิจัย