ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์และข่าวสารเกี่ยวกับสำนักพิมพ์ฯ

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สัญจร ณ คณะเกษตรศาสตร์

เมื่อวันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นำโดย รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ บรรณาธิการบริหาร จัดโครงการ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สัญจร ณ คณะเกษตรศาสตร์ โดยเป็นวิทยากรบรรยายการเขียนหนังสือเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ