ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์และข่าวสารเกี่ยวกับสำนักพิมพ์ฯ

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สัญจร ณ มหาวิทยาลัยพายัพ

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ บรรณาธิการบริหารสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “สร้างแรงจูงใจในการเขียนหนังสือ” และ หัวข้อ “ข้อบกพร่องที่พบบ่อยในการเขียนหนังสือ” ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา ทรงพระคุณ รองอธิการบดีผ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องประชุม ดร. สิงห์โต จ่างตระกูล อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ นอกจากการบรรยายแล้ว สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยังได้ประชาสัมพันธ์และเปิดรับต้นฉบับหนังสือ/ตำรา แก่คณาจารย์มหาวิทยาลัยพายัพอีกด้วย ภาพโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่