ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์และข่าวสารเกี่ยวกับสำนักพิมพ์ฯ

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สัญจร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ บรรณาธิการบริหารสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สำนักพิมพ์จัดโครงการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สัญจร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ลี้ตระกูล รองอธิการบดีฝ่ายนวิจัย พร้อมทั้งผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ให้การต้อนรับ เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมแสนหวี หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ภาพข่าวโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่