ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์และข่าวสารเกี่ยวกับสำนักพิมพ์ฯ

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าศึกษาดูงาน สำนักพิมพ์ Elsevier Singapore

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าศึกษาดูงาน สำนักพิมพ์ Elsevier Singapore Pte เพื่อหารือแนวทางในการสร้างความร่วมมือในการจัดพิมพ์หนังสือร่วมกัน รวมถึงแลกเปลี่ยนแนวทางในการเรียนรู้ด้านการจัดพิมพ์หนังสือ เทคนิคด้านการตลาดของสำนักพิมพ์ Elsevier และรูปแบบแนวทางในการเลือกหนังสือของสำนักพิมพ์ Elsevier ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ณ สำนักพิมพ์ Elsevier ประเทศสิงค์โปร์ โดยมี Mr. Alexander van Servellen; Consultant with Elsevier, Ms. Chatterjee, Priyanka: Software Solutions Manager, Mr. Lee, Delon: Head of Customer Engagement และ Ms. Gillian Yoke Lian, Account Manager ให้การต้อนรับ