ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์และข่าวสารเกี่ยวกับสำนักพิมพ์ฯ

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สร้างสรรค์ผลงานหนังสือ&ตำรา ให้มีคุณค่าได้อย่างไร”

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สร้างสรรค์ผลงานหนังสือ&ตำรา ให้มีคุณค่าได้อย่างไร” ซึ่งจะจัดขึ้นใน วันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2566 และขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดงานเป็น โรงแรมดุสิต ดีทู เชียงใหม่ ทั้งนี้ ขอความกรุณาผู้เข้าร่วมสัมมนาตามรายชื่อดังแจ้ง ยืนยันการเข้าร่วมได้ที่ https://cmu.to/CFSeminarFeb2023

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://cmu.to/CFSeminarFeb2023