ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์และข่าวสารเกี่ยวกับสำนักพิมพ์ฯ

การอบรม การเขียนเพื่อจัดทำบทความวิชาการภาษาอังกฤษสำหรับสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

⚪️ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงานบริหารงานวิจัย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการการอบรม “การเขียนเพื่อจัดทำบทความวิชาการภาษาอังกฤษ สำหรับสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” ???? วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรม ณ นิรันดร์ จังหวัดเชียงใหม่ ????ลงทะเบียนได้ที่ https://cmu.to/HtWSH2022 ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท ????พิเศษ ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 31 มกราคม 2565 เพียง 1,200 บาท

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://cmu.to/HtWSH2022