ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์และข่าวสารเกี่ยวกับสำนักพิมพ์ฯ

การสัมมนาวารสารออนไลน์ทางไกลผ่าน Application ZOOM เรื่อง “เตรียมบทความดีมีชัยไปกว่าครึ่ง”

งานสำนักพิมพ์และงานวารสาร สำนักงานบริหารงานวิจัย ได้จัดการสัมมนาวารสารออนไลน์ทางไกลผ่าน Application ZOOM เรื่อง “เตรียมบทความดีมีชัยไปกว่าครึ่ง” ขึ้น ในวันที่ 5, 8, 12, 15 และ 19 มิถุนายน 2563 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.เกริกวิชช์ ศิลปวิทยาทร สังกัดคณะแพทยศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.วสุ ปฐมอารีย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายในการสัมมนาดังกล่าว