สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Chiang Mai University Press

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Chiang Mai University Press

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Chiang Mai University Press

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Chiang Mai University Press

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Chiang Mai University Press

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Chiang Mai University Press

ขั้นตอนการส่งหนังสือตีพิมพ์

อ่านต่อ

ร้านหนังสือริมขอบฟ้า

รายละเอียด

ที่อยู่ : 78/1 ถนน ราชดำเนินกลาง แขวง วัดบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

เบอร์โทรศัพท์ : 02-6223510

เว็บไซต์ : https://www.rimkhobfabooks.com/

รายชื่อหนังสือที่จำหน่ายในร้านหนังสือนี้

กรณีศึกษาทางโลหิตวิทยา พิมพ์ครั้งที่ 2

Burmese Migrant Domestic Workers

The Village in Transition


Google Maps