หนังสือ

กฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในงานเภสัชกรรม พิมพ์ครั้งที่ 2

กฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในงานเภสัชกรรม พิมพ์ครั้งที่ 2


ISBN 9786163981202
ผู้แต่ง รศ. ดร.หทัยกาญจน์ เชาวนพูนผล
จำนวนหน้า 240
พิมพ์ครั้งที่ 2
วันที่พิมพ์ ตุลาคม 2559
ประเภท หนังสือ
กลุ่มสาขา สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
เหมาะสำหรับ นักศึกษา พยาบาล และผู้ที่สนใจทั่วไป
รายละเอียดปกหลัง ปัจจุบันนักฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของมนุษย์แต่ละคนอย่างมาก ตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิเป็นมนุษย์อยู่ในครรภ์มารดาแล้วคลอดรอดออกมาเป็นทารกจนเสีย ดังจะเห็นได้ว่ากฎหมายก็บังคับให้เจ้า หรือบิดา มารดา ต้องไปแจ้งเกิดทารกที่คลอดออกมาเพื่อขอรับสูติบัตร เมื่อเติบโตมาจนถึงอายุ 7 ปี กฎหมายก็บังคับให้ต้องทำบัตรประจำตัวประชาชน เมื่อโตขึ้นมาถึงวัย เจริญพันธุ์ การมีความประสงค์ให้เกิดผลทางกฎหมายของคู่สามีภรรยา ก็จะต้องมีการจดทะเบียนสมรส และเมื่อมีคนตายกฎหมายก็บังคับให้ผู้พบเห็นการตายต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ของรัฐ และยังอาจต้องไปเกี่ยวข้องกับกฎหมายบางอย่าง เช่น กฎหมายมรดก เป็นต้น
ตัวอย่างหนังสือ


ราคาปก
400.00 บาท

สามารถซื้อแบบ E-Book ได้ที่

หนังสือนี้มีจำหน่ายที่

  • Booksmith สาขานิมมาน

  • บริษัทเอเชียบุ๊คส์ จำกัด (สุริวงศ์บุ๊คเซ็นเตอร์)

  • ร้านหนังสือริมขอบฟ้า

  • ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หนังสือล่าสุด