หนังสือ

E-book-ลุ่มน้ำภาคเหนือการกระจายตัวของสถานีอุทกวิทยาและสถานีอุตุนิยมวิทยา

E-book-ลุ่มน้ำภาคเหนือการกระจายตัวของสถานีอุทกวิทยาและสถานีอุตุนิยมวิทยา


ISBN 9786163988379
ผู้แต่ง ผศ.ดร.ทวี ชัยพิมลผลิน
จำนวนหน้า 224
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่พิมพ์ กุมภาพันธ์ 2566
ประเภท หนังสือ
กลุ่มสาขา สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
เหมาะสำหรับ นักศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไป
รายละเอียดปกหลัง พระราชกฤษฏีกากำหนดลุ่มน้ำ พ.ศ. 2564 มีการปรับเปลี่ยน พื้นที่ลุ่มน้ำหลักและลุ่มน้ำสาขาใหม่หมด ดังนั้นการรวบรวมข้อมูล สถานีอุทกวิทยาและสถานีอุตุนิยมวิทยาในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคเหนือและ นำเสนอในรูปแบบแผนที่ลุ่มน้ำสาขา จะช่วยให้เป็นข้อมูลพื้นฐาน สำหรับการวางแผนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ


ราคาปก

หนังสือนี้มีจำหน่ายที่

 • CMU-Bookcaze

 • ChulaBook

 • Bookcaze

 • SE-ED

 • DDeBook

 • Bookdose

 • Hibrary

 • ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • Shoppee

 • Amazon

 • Google Play

หนังสือล่าสุด