หนังสือ

ภาพรวมการผลิตยา

ภาพรวมการผลิตยา


ISBN 9786163985651
ผู้แต่ง ผศ. ดร. ภญ.รัตติรส คนการณ์
จำนวนหน้า 330
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่พิมพ์ เมษายน 2564
ประเภท หนังสือ
กลุ่มสาขา สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
เหมาะสำหรับ นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป
รายละเอียดปกหลัง เภสัชอุตสาหกรรมเป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตยาครั้งละปริมาณมากๆ ซึ่งจะแตกต่างจากการปรุงยาสำหรับคนไข้เฉพาะรายในอุตสาหกรรม การผลิตยามีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่างๆมาใช้อย่างต่อเนื่อง แต่ละองค์ประกอบที่สำคัญก็ยังคงเป็นองค์ความรู้ต่างๆที่ถูกนำมาหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน หนังสือภาพรวมการผลิตยานี้ จึงจัดทำขึ้นเพื่อเป็นคู่มือประกอบการเรียนการสอนของนักศึกษาเภสัชศาสตร์อย่างแท้จริง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคู่มือช่วยทบทวนให้นักศึกษานำองค์ความรู้ต่างๆ ที่ได้เรียนมาเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับบุคลากรทางแพทย์ และประชาชนทั่วไปที่สนใจในอุตสาหกรรมยาให้เข้าใจพื้นฐานของโรงงานผลิตยา การพัฒนารูปแบบยาเตรียม การผลิต เครื่องมือ บรรจุภัณฑ์ การควบคุมคุณภาพ การตรวจรับรองและการตรวจสอบความถูกต้องซึ่งมีการเรียบเรียงเนื้อหาทั้งหมดอย่างเป็นระบบและทันสมัย


ราคาปก
343.00 บาท

สามารถซื้อแบบ E-Book ได้ที่

หนังสือนี้มีจำหน่ายที่

  • ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • CMU-Bookcaze

  • ChulaBook

  • Bookcaze

  • SE-ED

  • DDeBook

  • Bookdose

  • Hibrary

  • ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หนังสือล่าสุด