หนังสือ

30 อาจารย์ สู่ 30 ศาสตราจารย์

30 อาจารย์ สู่ 30 ศาสตราจารย์


ISBN 9786163985613
ผู้แต่ง บรรณาธิการ กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์
จำนวนหน้า 464
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่พิมพ์ เมษายน 2564
ประเภท หนังสือ
กลุ่มสาขา สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
เหมาะสำหรับ อาจารย์ และผู้ที่สนใจทั่วไป
รายละเอียดปกหลัง ตําแหน่ง ศาสตราจารย์ คือความสําเร็จที่เกิดจาก “การเตรียมตัวท่ีดีและโอกาสท่ีเหมาะสม” หากอาจารย์เตรียมตัวดีแล้วเมื่อถึงโอกาส อันเหมาะสมก็ยอมได้ แต่ถ้าอาจารย์ไม่มีการ เตรียมตัวที่ดีเมื่อมีโอกาสที่เหมาะสมเข้ามาก็ทําให้พลาดโอกาสนน้ั ไปหนังสือเล่ม นี้เป็น การถ่ายทอด ประสบการณ์ในการเดินทางจากอาจารย์ ไปสู่ศาสตราจารย์จากบุคลากรทั้ง 30 ท่าน ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้อาจารย์ ท่านอื่นได้มีแผนที่สําหรับใช้ในการเดินทางไปสู่ ตําแหน่ง “ศาสตราจารย์”


ราคาปก
650.00 บาท

สามารถซื้อแบบ E-Book ได้ที่

หนังสือนี้มีจำหน่ายที่

หนังสือล่าสุด