หนังสือ

จิตวิทยาองค์การ

จิตวิทยาองค์การ


ISBN 9786163989512
ผู้แต่ง ศาสตราจารย์เชี่ยวชาญพิเศษ ดร.ชูชัย สมิทธิไกร
จำนวนหน้า 336
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่พิมพ์ มิถุนายน 2567
ประเภท หนังสือ
กลุ่มสาขา สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
เหมาะสำหรับ นักศึกษาแพทย์ม แพทย์และผู้ที่สนใจ
รายละเอียดปกหลัง จิตวิทยาองค์การ เป็นศาสตร์ที่ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรม และ เสริมสร้างสุขภาวะของบุคคล ที่ทำงานอยู่ในองค์การ ความรู้ด้านจิตวิทยาองค์การมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประสิทธิผล ขององค์การ เนื่องจากบุคลากร หรือทรัพยากรมนุษย์ คือปัจจัยสำคัญที่สุด ของการดำเนินงาน เมื่อเปรียบเทียบกับทรัพยากรด้านอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นเงิน วัตถุดิบ หรือเครื่องจักร หากผู้บริหารองค์การต่าง ๆ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ และ สามารถทำให้บุคลากรขององค์การ ทำงานได้อย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ แล้ว การดำเนินงานขององค์การย่อมบรรลุวิสัยทัศน์ และเป้าหมายได้ในที่สุด


ราคาปก

สามารถซื้อแบบ E-Book ได้ที่

หนังสือนี้มีจำหน่ายที่

  • CMU-Bookcaze

  • ChulaBook

  • Bookcaze

  • SE-ED

  • DDeBook

  • Bookdose

  • Hibrary

  • บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)

หนังสือล่าสุด