หนังสือ

โภชนศาสตร์สัตว์ขั้นสูง

โภชนศาสตร์สัตว์ขั้นสูง


ISBN 9786163987761
ผู้แต่ง ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ
จำนวนหน้า 382
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่พิมพ์ ตุลาคม 2565
ประเภท หนังสือ
กลุ่มสาขา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เหมาะสำหรับ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิชาการและนักวิจัย
รายละเอียดปกหลัง เนื้อหาเกี่ยวข้องด้านโภชนศาสตร์จากงานวิจัย ที่ทันสมัยงานวิจัยของนักวิจัยท่านอื่น และงานวิจัยของตนเอง รวมถึงข้อมูลทางด้านโภชนศาสตร์ ทั้งในระดับพื้นฐาน และข้อมูลในเชิงลึกด้านโภชนศาสตร์


ราคาปก

หนังสือนี้มีจำหน่ายที่

  • CMU-Bookcaze

  • ChulaBook

  • Bookcaze

  • SE-ED

  • DDeBook

  • Bookdose

  • Hibrary

  • ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หนังสือล่าสุด