หนังสือ

ตำรับยาล้านนา

ตำรับยาล้านนา


ISBN 978616398-904-8
ผู้แต่ง รศ.ดร.ภญ.พาณี ศิริสะอาด
จำนวนหน้า 226
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่พิมพ์ ธันวาคม 2566
ประเภท หนังสือ
กลุ่มสาขา สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
เหมาะสำหรับ นักศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไป
รายละเอียดปกหลัง ตำรับยาล้านนา เป็นหนังสือที่ผู้เขียน รวมรวม จากประสบการณ์การวิจัยการแพทย์พื้นบ้าน และจากการศึกษา ต้นฉบับเอกสารโบราณ ได้แก่ พับสา ใบลาน นำมาแปล และให้ความหมายในเชิงประโยชน์ทางเภสัชกรรมปัจจุบัน ในบางเนื้อหา ได้ดำเนินการสัมภาษณ์ลงพื้นที่วิจัยเพื่อสืบเสาะหาความหมายที่แพทย์พื้นบ้านใช้ สอบถามความหมายในเอกสารโบราณเนื้อหาประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับ โรค ตำรับยา สมุนไพร ที่ใช้ และ วิธีการปรุงยาในแต่ละโรคตำรับยาล้านนา เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจ และผู้ที่ศึกษางานทางเภสัชกรรมพื้นบ้านและผู้ที่จะทำการปริวรรตภาษาล้านนาให้เป็นภาษาไทยกลางที่ต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับ ตัวยาและการปรุงยาของล้านนา โดยเฉพาะผู้ปรุงยาหรือหมอยารุ่นใหม่ เพื่อให้เข้าใจ ความหมาย และวิธีการปรุงยาการตั้งตำรับยารักษาโรค ตามที่ระบุในเอกสารโบราณ และสามารถปรุงยาแผนโบราณตามหลักสากลได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ ผู้เขียน ได้นำเสนอ เพื่อใช้เป็นหนังสืออ้างอิงของผู้ศึกษาและนักวิชาการ


ราคาปก

หนังสือล่าสุด