หนังสือ

E-book-การออกแบบการทดลองขั้นสูง

E-book-การออกแบบการทดลองขั้นสูง


ISBN 9786163989017
ผู้แต่ง ศ.ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี
จำนวนหน้า 672
พิมพ์ครั้งที่ 4
วันที่พิมพ์ พฤษภาคม 2566
ประเภท หนังสือ
กลุ่มสาขา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เหมาะสำหรับ นักศึกษาแพทย์ม แพทย์และผู้ที่สนใจ
รายละเอียดปกหลัง การใช้เทคนิคการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรมได้นั้น จำเป็นที่จะต้องดำเนินงานวิจัยอย่างเป็นระบบ การออกแบบการทดลองและใช้เทคนิคการออกแบบการทดลองขั้นสูงได้เข้ามามีส่วนสำคัญอย่างมาก เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สามารถนำไปวิเคราะห์ สังเคราะห์ จนได้ข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ สามารถอธิบายปัญหาหรือโจทย์ปัญหาที่กำหนดในเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีทิศทาง การออกแบบพื้นที่การตอบสนอง และหาความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์เป็นเทคนิคหลักในออกแบบการทดลองขั้นสูงที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับเทคนิคอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ราคาปก

สามารถซื้อแบบ E-Book ได้ที่

หนังสือนี้มีจำหน่ายที่

  • CMU-Bookcaze

  • ChulaBook

  • Bookcaze

  • SE-ED

  • DDeBook

  • Bookdose

  • Hibrary

  • Shoppee

  • Amazon

  • Google Play

หนังสือล่าสุด