หนังสือ

E-book-การบัญชีขั้นต้น 1

E-book-การบัญชีขั้นต้น 1


ISBN 9786163987839
ผู้แต่ง คณาจารย์ภาควิชาการบัญชี
จำนวนหน้า 358
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่พิมพ์ พฤศจิกายน 2565
ประเภท หนังสือ
กลุ่มสาขา สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
เหมาะสำหรับ นักศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไป
รายละเอียดปกหลัง เนื้อหาเกี่ยวกับหลักการจัดทำบัญชีขั้นพื้นฐาน โดยมุ่งเน้นให้ผู้ศึกษาสามารถจัดทำบัญชีได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสมกับรูปแบบของธุรกิจโดยได้มีการปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ


ราคาปก

หนังสือนี้มีจำหน่ายที่

หนังสือล่าสุด