หนังสือ

ชีวสารสนเทศทางสัตวศาสตร์

ชีวสารสนเทศทางสัตวศาสตร์


ISBN 9789746728164
ผู้แต่ง รศ.ดร.ศุภมิตร เมฆฉาย
จำนวนหน้า 272
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่พิมพ์ ตุลาคม 2556
ประเภท หนังสือ
กลุ่มสาขา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เหมาะสำหรับ นักศึกษาระดับ ป.โท และ เอก นักวิชาการ นักวิจัย
รายละเอียดปกหลัง ชีวสารสนเทศศาสตร์ เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการศึกษาทางด้านพันธุศาสตร์โมเลกุลของสิ่งมีชีวิต หนังสือชีวสารสนเทศทางสัตวศาสตร์เล่มนี้ ได้แนะนำเกี่ยวกับชีวสารสนเทศศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในทางสัตวศาสตร์ และได้รวบรวมแหล่งข้อมูลพันธุกรรมที่สำคัญของสัตว์เศรษฐกิจ การจัดข้อมูลทางพันธุกรรม การเปรียบเทียบข้อมูลแบบ Pairwise alignment และ Multiple alignment ฐานข้อมูลจีโนมสัตว์เศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฐานข้อมูล QTL ฐานข้อมูล SNP ฐานข้อมูล จีโนม UCSC  และฐานข้อมูลจีโนม Ensembl หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก รวมถึงนักวิชาการและนักวิจัยที่สนใจด้านพันธุศาสตร์โมเลกุล


ราคาปก
420.00 บาท

สามารถซื้อแบบ E-Book ได้ที่

หนังสือนี้มีจำหน่ายที่

  • ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • CMU-Bookcaze

  • ChulaBook

  • Bookcaze

  • SE-ED

  • DDeBook

  • Bookdose

  • Hibrary

  • ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หนังสือล่าสุด