หนังสือ

การจัดการธุรกิจสถานดูแลผู้สูงอายุ

การจัดการธุรกิจสถานดูแลผู้สูงอายุ


ISBN 9786163988675
ผู้แต่ง รศ.ดร.เพ็ชรี รูปะวิเชตร์
จำนวนหน้า 276
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่พิมพ์ พฤษภาคม 2566
ประเภท หนังสือ
กลุ่มสาขา สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
เหมาะสำหรับ นักศึกษา และผู้ที่สนใจทาธุรกิจสถานดูแลผู้สูงอายุ และเป็นคู่มือให้กับ อาจารย์มหาวิทยาลัยในสถาบันต่าง ๆ
รายละเอียดปกหลัง เป็น หนังสือที่ให้ความรู้ในทุมิติที่เกี่ยวข้องกับ การประกอบการสถานดูแลผู้สูงอายุ เพื่อให้ได้มาตรฐาน ระดับสากล การปูพื้นฐานความรู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ความต้องการกิจกรรมของผู้สูงอายุ การออกแบบกิจกรรมบาบัดให้ผู้สูงอายุ รวมถึงมีการวิเคราะห์โอกาสในอนาคต


ราคาปก

สามารถซื้อแบบ E-Book ได้ที่

หนังสือนี้มีจำหน่ายที่

  • CMU-Bookcaze

  • ChulaBook

  • Bookcaze

  • SE-ED

  • DDeBook

  • Bookdose

  • Hibrary

  • Shoppee

  • Google Play

หนังสือล่าสุด