หนังสือ

E-book -งานข่าวในยุคดิจิทัล : นักข่าวและการทำข่าวในศตวรรษที่ 21

E-book -งานข่าวในยุคดิจิทัล : นักข่าวและการทำข่าวในศตวรรษที่ 21


ISBN 9786163987099
ผู้แต่ง ผศ.สุนันทา แย้มทัพ
จำนวนหน้า 244
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่พิมพ์ มิถุนายน 2565
ประเภท หนังสือ
กลุ่มสาขา สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
เหมาะสำหรับ ผู้ที่สนใจทั่วไป
รายละเอียดปกหลัง ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการสื่อสารไปอย่างรวดเร็วองค์กรสื่อ และบุคลากรด้านงานข่าวต้องปรับตัวเช่นไร รวมถึงกระบวนการทำข่าวควรเป็นอย่างไร ถึงจะเท่าทันความก้าวหน้าของการสื่อสารในยุคดิจิทัล หนังสือเล่มนี้ชี้ให้เห็นปัญหา และเสนอแนวทางความรู้หลักการวิชาชีพ เทคนิควิธีและการบริหารจัดการข่าวในยุคสื่อดิจิทัลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสาธารณะ


ราคาปก

สามารถซื้อแบบ E-Book ได้ที่

หนังสือนี้มีจำหน่ายที่

  • CMU-Bookcaze

  • ChulaBook

  • Bookcaze

  • SE-ED

  • DDeBook

  • Bookdose

  • Hibrary

  • ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หนังสือล่าสุด