หนังสือ

แนวคิดบุคคลเป็นศูนย์กลาง เพื่อการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและการพัฒนามนุษย์

แนวคิดบุคคลเป็นศูนย์กลาง เพื่อการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและการพัฒนามนุษย์


ISBN 978-616398-687-0
ผู้แต่ง ผศ.ดร.ธีรวรรณ ธีระพงษ์
จำนวนหน้า 238
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่พิมพ์ เมษายน 2565
ประเภท หนังสือ
กลุ่มสาขา สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
เหมาะสำหรับ ผู้ที่สนใจทั่วไป
รายละเอียดปกหลัง นำเสนอองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดที่ว่าด้วยเรื่องของบุคคลเป็นสูนย์กลาง โดยเริ่มตั้งแต่ประวัติและแนวคิดของผู้ที่นำเสนอทฤษฏีนี้ ต่อด้วยเรื่องของธรรมชาติของมุนษย์ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดนี้ จากนั้นเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องทั้งผู้ที่ต้องการศึกษาสำหรับตนเองและผู้ที่ต้องการศึกษาสำหรับใช้ในงานโดยเฉพาะนักจิตวิทยา


ราคาปก

สามารถซื้อแบบ E-Book ได้ที่

หนังสือนี้มีจำหน่ายที่

หนังสือล่าสุด