หนังสือ

โลหิตวิทยา ปฏิบัติการและภาวะโลหิตจางที่พบบ่อย

โลหิตวิทยา ปฏิบัติการและภาวะโลหิตจางที่พบบ่อย


ISBN 9786163986382
ผู้แต่ง รศ.ดร.ธนูศักดิ์ ตาตุ
จำนวนหน้า 354
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่พิมพ์ พฤศจิกายน 2564
ประเภท หนังสือ
กลุ่มสาขา สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
เหมาะสำหรับ นักศึกษา นักเทคนิคการแพทย์ นักวิจัย และผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องสนใจทั่วไป
รายละเอียดปกหลัง เนื้อหาใช้ประกอบการเรียนทั้งภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎีที่เกี่ยวกับวิชาโลหิตวิทยาของนักศึกษาเทคนิคการแพทย์และยังเหมาะกับนักศึกษาแพทย์และพยาบาลเพื่อใช้ประกอบการเรียนส่วนก่อนคลินิกและส่วนคลินิก อีกทั้งนักเทคนิคการแพทย์ที่ทำงานในห้องปฏิบัติการ และอาจารย์ที่สอนในสถาบันการศึกษาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการสอนได้


ราคาปก

สามารถซื้อแบบ E-Book ได้ที่

หนังสือนี้มีจำหน่ายที่

  • CMU-Bookcaze

  • ChulaBook

  • Bookcaze

  • SE-ED

  • DDeBook

  • Bookdose

  • Hibrary

  • ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หนังสือล่าสุด