หนังสือ

วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น

วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น


ISBN 9786163988669
ผู้แต่ง ผศ.ดร.ปภังกร อิ่นแก้ว
จำนวนหน้า 246
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่พิมพ์ กรกฎาคม 2566
ประเภท หนังสือ
กลุ่มสาขา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เหมาะสำหรับ นักศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไป
รายละเอียดปกหลัง เป็นแขนงความรู้ที่ประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สถิติ ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และความรู้เฉพาะสาขาที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมาก เพื่อทำความเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น และแก้ปัญหาในสาขาความรู้ และวงการธุรกิจต่างๆ เสนอความรู้เบื้องต้นในภาพกว้างของวิทยาการข้อมูลครอบคลุมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิทยาการข้อมูล การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลในแนวทางต่างๆ การนำเสนอภาพข้อมูลและประเด็นท้าทายในวิทยาการข้อมูล เนื้อหาประกอบด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานที่ควรทราบ


ราคาปก

สามารถซื้อแบบ E-Book ได้ที่

หนังสือนี้มีจำหน่ายที่

หนังสือล่าสุด