หนังสือ

ชีวสถิติและวิทยาการระบาด

ชีวสถิติและวิทยาการระบาด


ISBN 9786163985668
ผู้แต่ง รศ.ดร.ภัทรินี ไตรสถิตย์
จำนวนหน้า 398
พิมพ์ครั้งที่ 2
วันที่พิมพ์ เมษายน 2564
ประเภท หนังสือ
กลุ่มสาขา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เหมาะสำหรับ นักศึกษา นักวิจัย และผู้ที่สนใจทั่วไป
รายละเอียดปกหลัง หนังสือเล่มนี้จุดมุ่งหมายที่จะนำเสนอแนวคิดทางชีวสถิติและทางวิทยาการระบาด รวมถึงความเข้าใจความจำเป็นในการมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานต่างๆ ที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาในการนำผลงานงานวิจัยจริงมาประกอบการอธิบาย ยกเป็นตัวอย่างเพื่อช่วยให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจประเด็นต่างๆได้ง่ายขึ้น


ราคาปก

สามารถซื้อแบบ E-Book ได้ที่

หนังสือนี้มีจำหน่ายที่

หนังสือล่าสุด