หนังสือ

การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 5

การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 5


ISBN 9786163983169
ผู้แต่ง รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์
จำนวนหน้า 468
พิมพ์ครั้งที่ 5
วันที่พิมพ์ กรกฎาคม 2561
ประเภท หนังสือ
กลุ่มสาขา สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
เหมาะสำหรับ นักศึกษา พยาบาล และผู้ที่สนใจทั่วไป
รายละเอียดปกหลัง การรักษาโรคเบื้องต้นมิใช่การรักษาโรคแต่เป็นการรักษาพยาบาลที่ต้องอาศัยการผสมผสานกลมกลืนศาสตร์และศิลปะในการดูแลรักษาคนทั้งคนอย่างเป็นองค์รวม หนังสือ การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น เล่มนี้เป็นหนังสือที่รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้นโดยอยู่ภายใต้ขอบเขตที่สภาการพยาบาลกำหนดซึ่งจะทำให้ผู้อ่านได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการทำงานได้ดี
ตัวอย่างหนังสือ


ราคาปก
350.00 บาท

สามารถซื้อแบบ E-Book ได้ที่

หนังสือล่าสุด