หนังสือ

เครื่องแกงการปฏิบัติที่ดีในการผลิตวัตถุดิบและการแปรรูป

เครื่องแกงการปฏิบัติที่ดีในการผลิตวัตถุดิบและการแปรรูป


ISBN 978-616398-647-4
ผู้แต่ง รศ.ดร.สรณะ สมโน
จำนวนหน้า 256
พิมพ์ครั้งที่ 2
วันที่พิมพ์ 30 พฤศจิกายน 2564
ประเภท หนังสือ
กลุ่มสาขา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เหมาะสำหรับ นักศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไป
รายละเอียดปกหลัง ความหมายของเครื่องแกงสำเร็จรูปรูปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม หมายถึง ผลิตผลิตภัณฑ์ ที่มี พริก พืชเครื่องเทศ และเครื่อง ปรุงรสอื่นๆ เป็นองคป์ระกอบสาคัญ นำมาบดผสมจนมีลักษณะเปียกข้น อาจมีการผสมกะทิ หรือน้ำมันบริโภค จากนั้นนำไปให้ความร้อนโดยรัก ษาคุณภาพกลิ่นรสขององค์ประกอบท่ีใช้ สามารถนำ ไปใช้ได้ท้นที เพื่อปรุงเป็นแกงชนิดต่าง ๆ ตามชนิดของเครื่องแกงนั้น เครื่องแกงถูกใช้เป็นวัตถุดิบหลักในอาหารไทยในเกือบทุกภูมิภาคของประเทศซึ่ง มีความหลากหลายขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุดิบที่หาได้ในแต่ละท้องถิ่น อาหารไทยเป็นอาหารท่ีเป็นท่ีรู้จักกันดีในประเทศ


ราคาปก

หนังสือนี้มีจำหน่ายที่

หนังสือล่าสุด