หนังสือ

แรงกระแทกและการออกแบบแผงราวกันตก คอนกรีตอาคารจอดรถ

แรงกระแทกและการออกแบบแผงราวกันตก คอนกรีตอาคารจอดรถ


ISBN 9786163987532
ผู้แต่ง รศ.ดร.ชยานนท์ หรรษภิญโญ
จำนวนหน้า 180
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่พิมพ์ กันยายน 2565
ประเภท หนังสือ
กลุ่มสาขา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เหมาะสำหรับ นักศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไป
รายละเอียดปกหลัง ปัญหาการขาดแคลนพื้นที่ราบ เป็นผลให้การใช้พื้นที่ว่างเพื่อการจอด รถยนต์ในเมืองแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย ในปัจจุบันจึงได้เห็นการก่อสร้างอาคารสูงเพื่อ เป็นพื้นที่บริการอาคารจอดรถยนต์อยู่ทั่วไป อย่างไรก็ตาม การออกแบบเพื่อให้เกิดความแข็งแรงของโครงสร้างอาคารจอดรถมีรายละเอียดปลีกย่อยต่างไปจาก กรณีการออกแบบอาคารเพื่อการใช้งานประเภทอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แรงกระแทก จากการชน ซึ่งแม้ว่า ในทุกๆ อาคารจอดรถยนต์ที่พบเห็นในป้จจุบัน จะมีโครงสร้าง ราวกันตกซึ่งคาดหวังว่า จะสามารถป้องกันการร่วงหล่นของราวกันตกและรถยนต์ที่ชนกระแทกได้ แต่ก็ยังพบเห็นเหตุการณ์ที่แสดงถึงการขาดสมรรถภาพของ ราวกันตกดังกล่าว ทั้งนี้ จากประสบการณ์ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแรงกระแทกของผู้เขียน พบว่าแรงกระทำจำพวกนี้เป็นแรงกระทำที่มีความรุนแรงมาก มีความซับซ้อนทั้ง จากการสั่นสะเทือนเนื่องจากแรงกระตุ้น (Impulse) ที่เกิดในเวลาสั้นมากในระดับ มิลลิวินาที และความไร้เชิงเส้นจากความเสียหายเฉพาะจุด (Local damage) หรือ ความเสียหายโดยรวม (Global damage) ของโครงสร้างคอนกรีต หนังสือ “แรงกระแทกและการออกแบบแผงราวกันตกคอนกรีตอาคารจอดรถ” มีเนื้อหา เกี่ยวกับแรงกระแทกต่อโครงสร้าง ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงกระแทก การตอบสนอง แรงกระแทกโดยอ้างอิงสมการทางพลศาสตร์ พฤติกรรมความเสียหายเมื่ออาคาร คอนกรีตเสริมเหล็กรับแรงกระแทก และอธิบายถึงที่มาของมาตรฐานการคำนวณ แรงกระแทกราวกันตกตามมาตรฐานการออกแบบราวกันตกในอาคารจอด รถยนต์ (มยผ. 1321- 61) ตัวอย่างการคำนวณและการออกแบบ ซึ่งจะทำให้ผู้อ่าน ได้เข้าใจพฤติกรรมโครงสร้างรับแรงกระแทก และมีความมั่นใจในการออกแบบแผง ราวกันตกคอนกรีตอาคารจอดรถ


ราคาปก

สามารถซื้อแบบ E-Book ได้ที่

หนังสือนี้มีจำหน่ายที่

หนังสือล่าสุด