หนังสือ

E-book - ประสาทศัลยศาสตร์สำหรับนักศึกษาแพทย์

E-book - ประสาทศัลยศาสตร์สำหรับนักศึกษาแพทย์


ISBN 978-616398-699-3
ผู้แต่ง ผศ.นพ.ชุมพล เจตจำนงค์
จำนวนหน้า 268
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่พิมพ์ พฤษภาคม 2565
ประเภท หนังสือ
กลุ่มสาขา สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
เหมาะสำหรับ นักศึกษาแพทย์และผู้ที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดปกหลัง ประสาทศัลยศาสตร์ สำหรับนักศึกษาแพทย์ นำเสนอความรู้พื้นฐานทางประสาทศัลยศาสตร์ที่เหมาะสมกับนักศึกษาแพทย์ผู้ที่กำลังจะจบไปเป็นแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์และผู้ที่สนใจทั่วไป หนังสือเล่มนี้อ่านง่ายและมีรูปแบบที่ทำให้ผู้อ่านสามารถทำความเข้าใจได้ด้วยตนเองและสามารถความรู้ไปใช้ได้จริงในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมทั่วไป


ราคาปก

สามารถซื้อแบบ E-Book ได้ที่

หนังสือนี้มีจำหน่ายที่

หนังสือล่าสุด