หนังสือ

การประเมินความเสี่ยงสุขภาพและการสร้างแบบจำลอง

การประเมินความเสี่ยงสุขภาพและการสร้างแบบจำลอง


ISBN 9786163983398
ผู้แต่ง ศ.ดร.นพ.พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช
จำนวนหน้า 294
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่พิมพ์ กรกฎาคม 2561
ประเภท หนังสือ
กลุ่มสาขา สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
เหมาะสำหรับ นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป
รายละเอียดปกหลัง หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงสุขภาพ โดยแจกแจงการประเมินความเสี่ยงเป็นขั้นตอนต่างๆ โดยละเอียดพร้อมตัวอย่างนอกจากนี้มีการอธิบายรายละเอียดของการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดการสัมผัสและการตอบสนองโดยยกตัวอย่างพร้อมกับการแปลความหมายของผลที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติทั่วๆไป
ตัวอย่างหนังสือ


ราคาปก
350.00 บาท

สามารถซื้อแบบ E-Book ได้ที่

หนังสือนี้มีจำหน่ายที่

  • ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • CMU-Bookcaze

  • ChulaBook

  • Bookcaze

  • SE-ED

  • DDeBook

  • Bookdose

  • Hibrary

  • ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หนังสือล่าสุด