หนังสือ

การประเมินและบำบัดฟื้นฟูทางกิจกรรมบำบัดสำหรับผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บของสมองที่มีความบกพร่องด้านการรับรู้และความคิดความเข้าใจ

การประเมินและบำบัดฟื้นฟูทางกิจกรรมบำบัดสำหรับผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บของสมองที่มีความบกพร่องด้านการรับรู้และความคิดความเข้าใจ


ISBN 9786163989246
ผู้แต่ง ผศ.ดร.พีรยา มั่นเขตวิทย์
จำนวนหน้า 226
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่พิมพ์ มีนาคม 2567
ประเภท หนังสือ
กลุ่มสาขา สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
เหมาะสำหรับ บุคลากรทางการแพทย์ นักกิจกรรมบำบัดและผู้ที่สนใจทั่วไป
รายละเอียดปกหลัง การรับรู้ และความคิดความเข้าใจมีความสำคัญต่อการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันของมนุษย์ผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บของสมองที่มีความบกพร่องของทักษะทั้งสองด้าน ย่อมส่งผลต่อการดำเนินชีวิตดังนั้นการประเมิน และบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บของสมองที่มีความบกพร่องด้านการรับรู้และความคิดความเข้าใจจึงมีความสำคัญ เพื่อส่งเสริมการดำเนินชีวิตและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย


ราคาปก

หนังสือนี้มีจำหน่ายที่

หนังสือล่าสุด