หนังสือ

สรุปสาระสำคัญการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

สรุปสาระสำคัญการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น


ISBN 9786163985392
ผู้แต่ง ผศ.พัชรี วรกิจพูนผล, วรรณิดา สอนกองแดง, ณัฐพร ออนตะไคร้, นันทรัตน์ มาตยาบุญ, สุวิมล ดรุณรัศมี, ศิรินทิพย์ ภูวยานนท์
จำนวนหน้า 87
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่พิมพ์ มกราคม 2564
ประเภท หนังสือ
กลุ่มสาขา สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
เหมาะสำหรับ นักกายภาพบำบัด
รายละเอียดปกหลัง การพยาบาลเด็กและวัยรุ่นหนึ่งในแปดของวิชาที่มีการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ การพยาบาลและผดุงครรภ์ ที่กำหนดโดยสภาการพยาบาล นอกจากนี้การพยาบาลเด็ก และวัยรุ่นก็เป็นหนึ่งในหมวดวิชาเฉพาะที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560 ดังนั้น จึงถือเป็นวิชาหลักที่มีความ สำคัญสำหรับนักศึกษาพยาบาลในทุกสถาบัน


ราคาปก

สามารถซื้อแบบ E-Book ได้ที่

หนังสือนี้มีจำหน่ายที่

หนังสือล่าสุด