หนังสือ

สถาปัตยกรรมสุขภาวะดี

สถาปัตยกรรมสุขภาวะดี


ISBN 9786163988911
ผู้แต่ง รศ.ดร.สุมาวลี จินดาพล
จำนวนหน้า 211
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่พิมพ์ พฤศจิกายน 2566
ประเภท หนังสือ
กลุ่มสาขา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เหมาะสำหรับ นักศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไป
รายละเอียดปกหลัง หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นจากประสบการณ์ในด้านการออกแบบอาคารเพื่อให้คนมีสุขภาวะที่ดีในแง่มุมต่างๆ ของผู้เขียน โดยจะเกริ่นในบทนำถึงการพัฒนาด้านความยั่งยืนของวงการสถาปัตยกรรมในประเทศไทย สำหรับเนื้อหาในบทที่ 1-7 ได้กล่าวถึงความหมายของสุขภาวะที่ดี สถาปัตยกรรมสุขภาวะดีคืออะไร เครื่องมือประเมินสถาปัตยกรรมสุขภาวะดี สถาปัตย-กรรมต้านมลพิษ สถาปัตยกรรมต้านโรคระบาด สภาพแวดล้อมเพื่อการเยียวยา อุปกรณ์อัจฉริยะ ส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะดี และ บทสรุปสถาปัตยกรรมสุขภาวะในบทสุดท้าย เพื่อให้ผู้อ่านสามารถนำเนื้อหาสาระไปประยุกต์ใช้ได้ตามบริบท และความเหมาะสมของสถานการณ์จริง


ราคาปก

หนังสือนี้มีจำหน่ายที่

หนังสือล่าสุด