หนังสือ

นครเชียงตุง พิมพ์ครั้งที่ 3

นครเชียงตุง พิมพ์ครั้งที่ 3


ISBN 978616398887-4
ผู้แต่ง อาจารย์ไพศาล จั่วทอง
จำนวนหน้า 374
พิมพ์ครั้งที่ 3
วันที่พิมพ์ ตุลาคม 2566
ประเภท หนังสือ
กลุ่มสาขา สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
เหมาะสำหรับ ผู้ที่สนใจทั่วไป
รายละเอียดปกหลัง ประเพณีที่สำคัญที่สุดจัดเป็นประจำที่หอหลวงคือ ประเพณีคาระวะ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีของบรรดาเมืองต่างๆ ที่อยู่ภายใต้การปกครองของนครเชียงตุง ซึ่งในขณะที่ฟ้าหม่อมเป็นเจ้าฟ้าหลวงนั้น มีเมืองที่อยู่ภายใต้การปกครองทั้งสิ้น 30 กว่าเมือง ได้แก่ เมืองขาก เมืองขอน เมืองตุ๋น เมืองสาด เมืองยาง เมืองเจ็ม เมืองโก เมืองพยาก เมืองท่าเดื่อ เมืองเปียง เมืองยอง เมืองยู้ เมืองหลวย เมืองแฮ่ เมืองขัน เมืองเล็ม พิธีนี้ในภาษาเชียงตุง เรียกว่า พิธีคาระวะ ส่วนในภาษาไทใหญ่เรียกว่า กั่นตอ ในบรรดาเมืองต่างในรัฐฉานนั้นมีเพียงเชียงตุงเมืองเดียวที่ชนพื้นเมืองเป็นชาวไทยขึน นอกนั้นเมืองอื่นๆ ล้วนเป็นไทใหญ่ทั้งสิ้น


ราคาปก
450.00 บาท

หนังสือนี้มีจำหน่ายที่

  • ร้านหนังสือริมขอบฟ้า

  • ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • Bookcaze

  • Shoppee

หนังสือล่าสุด