หนังสือ

เกษตรกรรมในสยามบทวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของราชอาณาจักรสยาม

เกษตรกรรมในสยามบทวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของราชอาณาจักรสยาม


ISBN 9786163986559
ผู้แต่ง รศ.ดร.ไพรวัลย์ โลโท
จำนวนหน้า 404
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่พิมพ์ มกราคม 2565
ประเภท หนังสือ
กลุ่มสาขา สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
เหมาะสำหรับ ผู้ที่สนใจทั่วไป
รายละเอียดปกหลัง เนื้อหาเป็นดุษฎีนิพนธ์ หรืองานวิจัยอันเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษา ระดับปริญญาเอกของพระองค์เจ้าดิลกนพรัฐ ผู้ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัวตรัสเรียกเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วว่า“ดอกเตอร์ติลเก” นอกจากนั้น ดุษฎีนิพนธ์นี้ยังมีความสำคัญต่อวงวิชาการไทย คือ เป็นการศึกษาวิเคราะห์เกี่ยว กับเศรษฐกิจไทยเป็นเรื่องแรก ส่วนผู้นิพนธ์ก็ได้รับการบันทึกอย่างเป็นเกียรติว่า เป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับปริญญาเอกในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และยังเป็นคน ไทยคนที่สองที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ดุษฎีนิพนธ์นี้โดยภาพรวมกล่าวถึงสภาพพื้นที่ของประเทศ การจัดแบ่ง การปกครอง ผู้คนและชนชั้น กฎหมาย ที่สำคัญคือ อาชีพเกษตรกรรม อันคุ้มรวม ไปถึงปริมาณผลผลิตและรายได้จากผลผลิตต่างๆ ข้อมูลที่ทรงใช้ศึกษาส่วนมาก มาจากกระทรวงเกษตรธิการ รวมถึงเอกสารภาษาเยอรมัน อังกฤษ ฝรั่งเศสอีก จำานวนมาก


ราคาปก
299.00 บาท

หนังสือนี้มีจำหน่ายที่

  • ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • CMU-Bookcaze

  • ChulaBook

  • Bookcaze

  • SE-ED

  • DDeBook

  • Bookdose

  • Hibrary

  • ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หนังสือล่าสุด