หนังสือ

พระพุทธรูปล้านนา กับคติพระพุทะศาสนามหายานแบบตันตระนิกาย วัชรยาน พิมพ์ครั้งที่ 2

พระพุทธรูปล้านนา กับคติพระพุทะศาสนามหายานแบบตันตระนิกาย วัชรยาน พิมพ์ครั้งที่ 2


ISBN 9786163981691
ผู้แต่ง ศ.เกียรติคุณ สุรสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์ (ม.ล.)
จำนวนหน้า 360
พิมพ์ครั้งที่ 2
วันที่พิมพ์ เมษายน 2560
ประเภท หนังสือ
กลุ่มสาขา สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
เหมาะสำหรับ นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป
รายละเอียดปกหลัง พระพุทธรูปในดินแดนล้านนา แม้จะเป็นที่เข้าใจกันมาโดยตลอดว่ามีที่มาจากคตินิกายเถรวาทจากประเทศอินเดียและศรีลังกา แต่แท้จริงแล้วพระพุทธรูปของชนชาวล้านนากลับมีลักษณะที่ผสมผสานเอารูปแบบและประเพณีในคติลัทธิมหายานแบบตันตระนิกายวัชรยานเข้ามาเป็นเนื้อเดียวกันจนแยกไม่ออกไม่ต่างไปจากหลายประเทศในเอเชียอาคเนย์  การให้ความหมายแท้จริงต่อพระพุทธรูปก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่พุทธศาสนิกชนในปัจจุบันมองข้ามไป (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 เพิ่มดรรชนีค้นชื่อ บุคคล วัด พระธาตุ พระเจดีย์ พระพุทธรูป


ราคาปก
650.00 บาท

สามารถซื้อแบบ E-Book ได้ที่

หนังสือนี้มีจำหน่ายที่

  • ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • CMU-Bookcaze

  • ChulaBook

  • Bookcaze

  • SE-ED

  • DDeBook

  • Bookdose

  • Hibrary

  • ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หนังสือล่าสุด