หนังสือ

กระบวนการสันติภาพแห่งเมียนม่า/พม่า

กระบวนการสันติภาพแห่งเมียนม่า/พม่า


ISBN 9786163986092
ผู้แต่ง ผศ.ดร.ฐิติวุฒิ บุญยวงศ์วิวัชร
จำนวนหน้า 146
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่พิมพ์ สิงหาคม 2564
ประเภท หนังสือ
กลุ่มสาขา สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
เหมาะสำหรับ นักศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไป
รายละเอียดปกหลัง วงจรชีวิตของกระบวนการสันติภาพ มักมีขึ้นมีลงในหลายครั้งก็มักจะนำพาใกล้กลับการสร้างสันติภาพอย่างยั่งยืน แต่ในอีกหลายครั้งกระบวนการสันติภาพก็มักจะมีจุดจบเพื่อการเริ่มต้นใหม่ของสงครามกลางเมือง หนังสือเล่มนี้จึงเป็นเครื่องมือในการคลี่คลายพัฒนาการของความขัดแย้ง ทางด้านชาติพันธุ์


ราคาปก

หนังสือล่าสุด