หนังสือ

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์


ISBN 9786163986306
ผู้แต่ง ผศ.ดร. ปัทมา ลงกานี
จำนวนหน้า 360
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่พิมพ์ ตุลาคม 2564
ประเภท หนังสือ
กลุ่มสาขา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เหมาะสำหรับ นักศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไป
รายละเอียดปกหลัง หนังสือเล่มนี้สร้างขึ้นมาสําหรับผู้ท่ีสนใจในการหาความรู้ทางสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ เนื้อหาของหนังสือ ประกอบด้วยวิวัฒนาการของคอมพิว เตอร์ การนำเสนอข้อมูล ลอจิก หน่วยประมวลผล หน่วยความจํา การจัดการส่วนนําเข้า ส่วนส่งออก แบบจําลองการทํางานของระบบคอมพิวเตอร์ ในเบื้องต้น และการประยุกต์การออกแบบการทํางานของคอมพิวเตอร์สู่สถาปัตยกรรมอื่นๆ


ราคาปก

หนังสือนี้มีจำหน่ายที่

หนังสือล่าสุด