หนังสือ

ประวัติศาสตร์ล้านนา

ประวัติศาสตร์ล้านนา


ISBN 9786163989055
ผู้แต่ง ศ.เกียรติคุณ สรัสวดี อ๋องสกุล
จำนวนหน้า 520
พิมพ์ครั้งที่ 13
วันที่พิมพ์ 12/2566
ประเภท หนังสือ
กลุ่มสาขา สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
เหมาะสำหรับ ผู้ที่สนใจทั่วไป
รายละเอียดปกหลัง การสร้างประวัติศาสตร์นิพนธ์ "ล้านนา" ที่มีหลายยุคสมัย อดีตสู่ปัจจุบันดังปรากฎในหนังสือเล่มนี้ พบว่าแต่ละยุคต่างมีลักษณะเด่นของยุคที่มีความเป็นเบ็ดเสร็จในตัวเอง คือเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และสลายไป และก่อเกิดอีกยุคหนึ่ง หมุนเปลี่ยนผ่านไปตามกาลเวลา การทำวิจัยแต่ละยุคจึงใช้หลักฐานและใช้กรอบคิดทางประวัติศาสตร์คนละชุด การสร้างบทสังเคราะห์เช่นนี้จึงใช้เวลานาน และยากที่จะสมบูรณ์ ผู้เขียนตระหนักดีว่าแต่ละยุค หรือแม้แต่ละย่อหน้าในหนังสือเล่มนี้ ก็ยังมีประเด็นให้ค้นคว้าเจาะลึกต่อไปได้มากมาย หรือคนรุ่นหลังอาจรื้อสร้างใหม่ ประวัติศาสตร์ล้านนา เล่มนี้เป็นงานเสมือนหลักกิโลเมตรแรกบนเส้นทางอันแสนไกลของการศึกษาประวัติศาสตร์ล้านนา


ราคาปก
450.00 บาท

หนังสือนี้มีจำหน่ายที่

 • บริษัทเอเชียบุ๊คส์ จำกัด (สุริวงศ์บุ๊คเซ็นเตอร์)

 • ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • CMU-Bookcaze

 • ChulaBook

 • Bookcaze

 • SE-ED

 • DDeBook

 • Bookdose

 • Hibrary

 • ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • Shoppee

 • Google Play

หนังสือล่าสุด