หนังสือ

สรีรวิทยาไม้ดอกประเภทหัว

สรีรวิทยาไม้ดอกประเภทหัว


ISBN 9789746729734
ผู้แต่ง ศ.ดร.โสระยา ร่วมรังสี
จำนวนหน้า 276
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่พิมพ์ พฤษภาคม 2558
ประเภท หนังสือ
กลุ่มสาขา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เหมาะสำหรับ นักศึกษา นักวิจัย และผู้ที่สนใจทั่วไป
รายละเอียดปกหลัง ไม้ดอกประเภทหัว เป็นกลุ่มพืชที่มีความหลากหลายทั้งในด้านชนิด ลักษณะทาง สัณฐานวิทยา วงจรการเจริญเติบโต การพักตัว ตลอดจนความต้องการด้านการปลูกเลี้ยง และการเก็บรักษา คุณภาพของหัวที่เก็บเกี่ยวในฤดูปลูกก่อนมีผลต่อการเจริญเติบโต และ การพัฒนาในฤดูถัดไป การศึกษาเกี่ยวกับไม้ดอกประเภทหัวซึ่งส่วนใหญ่มีระยะพักตัว จึง ต้องใช้เวลานานกว่าพืชหลายชนิด ในการได้ข้อมูลเชิงลึก


ราคาปก
580.00 บาท

สามารถซื้อแบบ E-Book ได้ที่

หนังสือนี้มีจำหน่ายที่

  • ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • CMU-Bookcaze

  • ChulaBook

  • Bookcaze

  • SE-ED

  • DDeBook

  • Bookdose

  • Hibrary

  • ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หนังสือล่าสุด