หนังสือ

มองธรรมะผ่านงานละครวิลเลียม เชกสเปียร์

มองธรรมะผ่านงานละครวิลเลียม เชกสเปียร์


ISBN 9786163989376
ผู้แต่ง รศ.ดร.ประดิษฐ์ นารีรักษ์
จำนวนหน้า 198
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่พิมพ์ เมษายน 2567
ประเภท หนังสือ
กลุ่มสาขา สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
เหมาะสำหรับ นักศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไป
รายละเอียดปกหลัง หนังสือเล่มนี้นําหลักธรรมคําสอนในทางพระพุทธศาสนามาวิเคราะห์เนื้อหาและพฤติกรรมของตัวละคร ในบทละครที่ประพันธ์โดยวิลเลียม เชกสเปียร์ แม้ว่าในปัจจุบันข้อมูลหลักฐาน หรือเอกสารต่าง ๆ ที่สามารถสืบค้นได้จะไม่มีแหล่งข้อมูลใดยืนยันว่า เชกสเปียร์ได้มีโอกาสศึกษาธรรมะในพระพุทธศาสนา เนื่องจากในช่วงเวลาที่เชกสเปียร์มีชีวิตอยู่นั้น ศาสนาคริสต์ได้มีบทบาท และมีความสําคัญมากในประเทศอังกฤษ ผู้เขียนมีเจตจํานงที่จะนําหลักธรรมใน ทางพระพุทธศาสนา มาวิเคราะห์เนื้อหาบทละครของเชกสเปียร์ เพื่อให้เป็นอีกหนึ่งมิติของการเสพงานละครของเชกสเปียร์


ราคาปก

สามารถซื้อแบบ E-Book ได้ที่

หนังสือนี้มีจำหน่ายที่

หนังสือล่าสุด