หนังสือ

Modern Architecture: Chiang Mai Building 's in the 60's and 70's

Modern Architecture: Chiang Mai Building 's in the 60's and 70's


ISBN 9786163985408
ผู้แต่ง รศ.ดร.สันต์ สุวัจฉราภินันท์ และ Alberto Cosi
จำนวนหน้า 136
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่พิมพ์ Mach 2021
ประเภท หนังสือ
กลุ่มสาขา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เหมาะสำหรับ นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป
รายละเอียดปกหลัง สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ในเชียงใหม่ ไม่ใช่หัวข้อใหม่ แต่เป็นการสำรวจสถาปัตยกรรมของเมืองในแนวทางที่แตกต่างออกไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพิจารณาสถาปัตยกรรม "นอกเหนือ" ไปจากวาทกรรมของ สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นและสถาปัตยกรรมล้านนา


ราคาปก

สามารถซื้อแบบ E-Book ได้ที่

หนังสือนี้มีจำหน่ายที่

หนังสือล่าสุด