หนังสือ

E-book-การออกแบบการทดลอง

E-book-การออกแบบการทดลอง


ISBN 9786163987884
ผู้แต่ง ศ.ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี
จำนวนหน้า 469
พิมพ์ครั้งที่ 4
วันที่พิมพ์ ธันวาคม 2565
ประเภท หนังสือ
กลุ่มสาขา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เหมาะสำหรับ นักศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไป
รายละเอียดปกหลัง เป็นหนังสือที่อธิบายกระบวนการออกแบบการทดลองเชิงระบบ ประกอบด้วยโครงสร้าง ส่วนประกอบ และเทคนิคต่างๆ ที่จำเป็นและเหมาะสมในการออกแบบการทดลอง สามารถนำไปประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางกับงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนกระบวนการทางวิศวกรรม เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ที่น่าเชื่อถือ มีความมั่นใจสูง อีกทั้งเป็นการเพิ่มศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมองค์ความรู้ใหม่ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ราคาปก

สามารถซื้อแบบ E-Book ได้ที่

หนังสือนี้มีจำหน่ายที่

หนังสือล่าสุด