หนังสือ

E-book-เศรษฐศาสตร์พัฒนา

E-book-เศรษฐศาสตร์พัฒนา


ISBN 9786163988553
ผู้แต่ง ผศ.ดร.เชาวนา เพชรรัตน์
จำนวนหน้า 236
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่พิมพ์ 04/2566
ประเภท หนังสือ
กลุ่มสาขา สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
เหมาะสำหรับ นักศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไป
รายละเอียดปกหลัง การพัฒนานอกจากสร้างควาามเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจยัง มีเป้าหมายเพื่อประสิทธิ์ภาพบริหารจัดการทรัพยากร มีความสามารถในการดำเนินชีวิต ช่วยให้ประชากรกินดีอยู่ดี ได้รับสวัสดิการทั่วถึง และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมภาครัฐและสถาบันสามารถสนับสนุนความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจและสังคมผ่านกระบวนการต่าง ๆ ทั้งบทบาทการคลังสาธารณะของรัฐ การดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลาง การคุ้มครองกรรมสิทธิ์ของหน่วยงานทางกฎหมาย การพัฒนาทุนมนุษย์สถาบันการศึกษาและสุขภาพ ระบบตลาดและบทบาทสถาบันการเงินต่อการขยายตัวของภาคการผลิต


ราคาปก

สามารถซื้อแบบ E-Book ได้ที่

หนังสือนี้มีจำหน่ายที่

หนังสือล่าสุด